درمان فشار خون تنها با یک فنر مخصوص

اخيرا نوعي فنر داخل عروقي به نام MobiusHD implant به توسط شرکت Vascular Dynamics ابداع شده که ميتوان آن را بصورت بسته درون شريان کاروتيد در گردن کار گذاشت و با کمک آن فشار خون را در کساني که پاسخ درماني مناسبي به دارو نميدهند کنترل کرد.

سينوس کاروتيد قسمتي از شريان کاروتيد در گردن است که نوعي بارورسپتور baroreceptors يا حسگر فشار دارد. سلول هاي عصبي موجود در آن فشار خون را حس کرده و لطلاعات بدست آمده را به مغز ميفرستند. مغز هم با کنترل ضربان قلب و با تغيير در قطر عروق بدن ميتوان فشار خون را کنترل کند.

حالا استنت يا فنر ابداعي ميتواند فشار کنترل شده اي را به سينوس کاروتيد وارد کند. با کار گذاشتن اين استنت درون شريان کاروتيد ميتوان فشار کنترل شده اي را در فاز دياستول به نحوي به بارورسپتورهاي سينوس کاروتيد وارد کرد تا مغز با استفاده از اطلاعات بدست آمده فشار خون را در حدود پايين تري تنظيم کند.

منبع : دکتر مهرداد منصوري(ايران ارتوپد)