ماساژ قلبی با وسیله ای شبیه تلمبه دستی توالت

 ماساژ قلبي تنفسي از روش هاي مهم و موثر در احيا بيماران قلبي است. در بسياري از موارد ايست قلبي ميتوان با يک ماساژ خوب جان بيمار را نجات داد ولي انجام اين کار نياز به مهارت دارد و کارايي آن بسته به فردي انجام دهنده متفاوت است. براي يکسان کردن اين تفاوت ها و موثرتر کردن ماساژ قلبي شرکت ZOLL Medical وسيله اي به نام ResQCPR system را ارائه کرده است.

اين وسيله نوعي پمپ بادکش مانند دارد که شبيه تلمبه هاي دستي است که براي بازکردن توالت و دستشويي هاي مسدود شده کاربرد دارند.

کاربر با قرار دادن اين وسيله بر روي سينه بيمار ميتواند فشار متعادلي را به پايين و بر روي قفسه سينه بيمار وارد کند و پس از آن دستگاه با يک حرکت به سمت بالا مکش ايجاد کرده و قفسه سينه را بعد از يک فشار و کمپرشن متسع و باز ميکند. اين موجب ميشود تا کارآيي تنفسي بيمار بيشتر شود.

در بررسي هاي انجام شده مشخص گرديده است که ميزان رسيدن خون به قلب و مغز در حين ماساژ قلبي با اين وسيله بيشتر از روش هاي ماساژ متداول است.

منبع : دکتر مهرداد منصوري(ايران ارتوپد)