وسیله ای برای خروج لخته عروقی در سکته مغزی

يک کمپاني به نام Neuravi در ايرلند نوعي جديد از وسيله اي را ابداع کرده که ميتواند سکته هاي مغزي ايسکميک را درمان کند. سکته هاي مغزي دو نوع هموراژيک و ايسکميک هستند.

سکته هاي هموراژيک به علت پاره شده عروق مغزي و خونريزي آنها به دورن بافت مغز ايجاد ميشود و علت سکته هاي ايسکميک ايجاد لخته د رعروق مغزي و انسداد اين عروق و نرسيدن خون به قسمتي از مغز است.

وسيله جديد که EmboTrap ناميده ميشود به توسط يک کاتتر يا سيم که از يکي از رگ هاي محيطي بيمار وارد سيستم عروقي و سپس عروق مغز ميشود به محل لخته فرستاده شده و در آنجا باز شده و لخته را گير ميندازد و ميگيرد. پس از آن لخته بيرون کشيده شده و در نتيجه مسير عروق باز ميشود.

نکته مهم در اين دستگاه جديد شکل انتهايي آن است که اجازه نميدهد تکه هاي کوچک لخته از محيط فرار کرده و در جايي ديگر مجددا مسير را مسدود کنند.

شرط استفاده از اين روش درماني مراجعه سريع بيمار در همان ساعات اوليه بروز علائم سکته مغزي و شروع بالافاصله درمان است.

منبع :دکتر مهرداد منصوري(ايران ارتوپد)