پمپ پرتابل بادی برای پیشگیری از بروز لخته خون

 اخيرا شرکتي به نام Devon Medical نوعي پمپ بادي پرتابل به نام Cirona 6300 ارائه کرده که ميتواند با يک بار شارژ شدن حدود هشت ساعت کار کند.

دستگاه هاي پمپ بادي بطور رايجي بعد از اعمال جراحي ارتوپدي مورد استفاده قرار ميگيرند. اين دستگاه ها به دور ساق هاي بيمار بسته شده و يک پمپ بادي بطور متناوب آنها را پر و خالي کرده و بدينوسيله ساق را متناوبا از اطراف فشار ميدهند.


اين فشار متناوب موجب پر و خالي شدن وريدهاي ساق شده و در نتيجه خون درون اين وريد ها سريعتر حرکت ميکند و احتمال بروز لخته کم ميشود.

ايجاد لخته خون در وريدهاي ساق يکي از عوارض احتمالي بعد از بعضي اعمال جراحي ارتوپدي است و براي پيشگيري از آن معمولا از داروهاي خاصي استفاده ميشود و راه هاي مکانيکي مانند جوراب هاي واريس و يا پمپ هاي بادي هم ميتوانند به جلوگيري از ايجاد آن کمک کنند.

وسيله پرتابل جديد بسيار ساده و کارا است و برخلاف پمپ هاي رايج که فقط در بيماران بستري شده روي تخت بيمارستان قابل استفاده هستند ميتوانند در منزل و به توسط بيمار استفاده شوند. بيمار ميتواند با اين دستگاه راه برود و حرکت کند.

منبع : دکتر مهرداد منصوري(ايران ارتوپد)