نرم افزار 3D-DOCTOR در درمان به شما کمک می‌کند

 در اين بسته آخرين نرم افزار را به رايانه اختصاص داده‌ايم، اين برنامه مي‌تواند با استفاده از تصاوير سه بعدي که توليد مي‌کند در درمان بيماران براي متخصصان در تصميم گيري دقيق‌تر کمک کند. براي اين کار کافي است تصاوير پزشکي را به برنامه داد تا برنامه آنها را پردازش کرده و به صورت سه بعدي نمايش دهد. اين نرم افزار از تصاوير رنگي و سياه و سفيد و فرمت هاي تصويري از جمله DICOM، TIFF، Interfile، GIF، JPEG، PNG، BMP، PGM، RAW و... پشتيباني مي‌کند. 3D - DOCTOR در حال حاضر توسط بيمارستان‌ها، دانشگاه‌هاي پزشکي و سازمان‌هاي تحقيقاتي در سرتاسر جهان استفاده مي‌شود.

اين نرم افزار محاسبات و اندازه‌هاي دقيقي را به پزشکان براي تجزيه و تحليل مي‌دهد همچنين اين ابزار را مي‌توان يک منبع آموزشي بسيار مفيد براي دانشجويان رشته‌هاي پزشکي دانست، چرا که به آن‌ها کمک مي‌کند تا با استفاده از تکنولوژي سه بعدي و دو بعدي ساز بهتر بتوانند بدن انسان را چک کنند و در زمينه شناسايي مشکلات جسمي بيماران پيشرفت چشمگيري داشته باشند.
 

منبع : ميگنا