نرم افزار Baby and Child First Aid آموزش کمک های اولیه به والدین

 اين اپليکيشن يک صليب سرخ رسمي براي کودکان و نوزادان است. First Aid شامل ويدئوهاي مفيد، توصيه‌هاي آسان و حتي داراي يک بخش براي آزمون گرفتن است، که همه اين امکانات به صورت رايگان ارائه شده است. به عنوان يک پدر يا مادر، شما نيازمند آموزش مهارت‌ها و يادگيري اطلاعاتي براي شرايط اضطراري هستيد تا خودتان را براي آن لحظات حساس و مهم آماده کرده و دانش خود را بسنجيد. پس اگر شما داراي فرزندي هستيد يا شغل‌تان به گونه‌اي است که از کودکان مراقبت مي‌کنيد، ضروري است که از اين اپليکيشن استفاده نماييد.

منبع : zoomit