اندازه گیری بدون درد قند خون در بچه ها

 يکي از دردناکترين جنبه هاي بيماري ديابت بخصوص در بچه ها سوزن زدن روزانه به نوک انگشت براي اندازه گيري قند خون است.

شرکتي به نام Abbott وسيله اي به نام را FreeStyle Libre flash glucose monitoring system را ارائه کرده که بصورت يک چسب به پوست بازوي بچه چسبيده ميشود و ميتوان از طريق آن اندازه گيري قند را بدون درد انجام داد.

اين چسب از طريق وايرلس به دستگاه تلفن همراه متصل ميشود و اطلاعات مربوط به اندازه گيري قند خون را به آن منتقل ميکند. اين دستگاه سوزن زدن به دست يا انگشت براي گرفتن خون به منظور اندازه گيري قند را منتفي ميکند.

هر چسب مبتواند به مدت دو هفته بر روي پوست بماند و ميتوان با آن حمام کرد، ورزش کرد و يا به استخر رفت.

منبع : دکتر مهرداد منصوري(ايران ارتوپد)