معرفی نرم افزار مطب، كلینیك و درمانگاه پزشكیار

پزشكیار راهكاری جامع در راستای مدیریت كامل مطب ، درمانگاه و كلینیك های پزشكی می باشد . این نرم افزار با دارا بودن نسخه های جداگانه برای مطب و كلینیك باعث شده است تا كاربران به دور از پیچیدگی های غیر ضروری و به سادگی بتوانند از تمامی امكانات نرم افزار استفاده نمایند.
تشكیل سریع پرونده بیماران ، نوبت دهی با توجه به روزها و ساعات كاری پزشك ، ثبت اطلاعات ویزیت و سوابق مراجعات بیمار با استفاده از قلم نوری و یا با استفاده از آیتم های انتخابی و بدون نیاز به تایپ ، تعریف خدمات پزشكی ، مدیریت مالی و تهیه گزارشات متنوع از قابلیت های این نرم افزار می باشد.
اتصال به پنل اس ام اس جهت ارسال پیامك های تشكیل پرونده ، نوبت دهی و یا حتی كنسلی نوبت از دیگر قابلیت های پزشكیار است.

معرفی نرم افزار پزشكیار

امكانات نرم افزار پزشكیار عبارتند از :

 • تشكیل پرونده بیماران
 • اختصاص كد پرونده به صورت اتوماتیك عدد ، اتوماتیك تاریخ ، دستی
 • ارسال اس ام اس بلافاصله پس از تشكیل پرونده به بیمار
 • جستجوی پیشرفته بر اساس همه فیلدهای پرونده بیمار
 • امكان ثبت اطلاعات مراجعات و معالجات انجام شده و آرشیو معالجات برای هر بیمار بر اساس شماره پرونده
 • امكان مشخص نمودن تاریخ مراجعه بعدی و گزارشگیری روزانه از مراجعین هر روز قبل از شروع كار
 • تعریف انواع بیماریها ، شكایات و ... به عنوان اطلاعات پایه
 • امكان ثبت تصاویر بیمار و تصاویر انواع آزمایشات
 • تعریف انواع خدمات و سرویس ها و مشخص نمودن هزینه
 • ثبت هزینه های دریافتی ( هزینه ویزیت ، هزینه سرویس ها و خدمات ارائه شده ، كالاها و ... )
 • استفاده از قلم نوری در ثبت معالجات
 • امكان ثبت داروهای بیمار و چاپ نسخه از طریق نرم افزار
 • ارسال SMS جهت یادآوری زمانهای مراجعات بعدی ، مصرف دارو و ...
 • مدیریت اطلاعات پزشكان و كارمندان و تعیین روزها و ساعات كاری
 • وقت دهی بر اساس روزها و ساعات كاری پزشك
 • ارسال اس ام اس یادآوری روز قبل از مراجعه بیماران
 • تعریف پزشكان ( استفاده توسط چندین پزشك در یك كلینیك )
 • گزارشگیری از پرونده های بیماران بر اساس تاریخ و اطلاعات بیماران
 • گزارشگیری از خدمات و سرویس های ارائه شده بر اساس تاریخ و بازه زمانی دلخواه
 • گزارشگیری عملكرد كلینیك (مالی و آماری) به صورت روزانه ، ماهانه ، سالانه
 • مدیریت كاربران نرم افزار و تعیین سطح دسترسی جهت استفاده از بخش های مختلف نرم افزار
 • ارسال اس ام اس تكی ، گروهی به بیماران در مناسبت های گوناگون
 • پشتیبان گیری و بازیابی اطلاعات از طریق نرم افزار
 • محیط كاری بسیار ساده و كاربرپسند