نرم افزار مدیریت مطب، نرم افزار مدیریت درمانگاه و كلینیك، پزشكیار

پزشكیار نرم افزاری جامع در راستای مدیریت مطب ، درمانگاه و كلینیك های پزشكی می باشد . این نرم افزار با دارا بودن نسخه های جداگانه برای مطب و كلینیك باعث شده است تا كاربران بتوانند به دور از پیچیدگی های غیر ضروری و به سادگی از تمامی امكانات نرم افزار استفاده نمایند.
نرم افزار مطب ، مدیریت مطب
تشكیل سریع پرونده بیماران ، ثبت اطلاعات ویزیت و سوابق مراجعات بیمار با استفاده از قلم نوری و یا با استفاده از آیتم های انتخابی و بدون نیاز به تایپ ، تعریف خدمات پزشكی مورد استفاده در یك مطب ، كلینیك یا درمانگاه ، مدیریت مالی و حسابداری ، نوبت دهی بر اساس روزها و ساعات كاری پزشكان با امكان تعریف روزهای تعطیل در ابتدای هر سال و تهیه گزارشات متنوع از قابلیت های این نرم افزار می باشد. اتصال به پنل اس ام اس جهت ارسال پیامك های تشكیل پرونده ، یادآوی مراجعه مجدد ، نوبت دهی و یا حتی كنسلی نوبت از دیگر قابلیت های پزشكیار است.
نرم افزار كلینیك و درمانگاه
در نسخه مربوط به نرم افزار مدیریت كلینیك یا درمانگاه قابلیت هایی از قبیل تعیین درصد پرداختی و محاسبه آن در بخش حسابداری نرم افزار بر اساس فعالیت های انجام شده هر پزشك به راحتی امكانپذیر می باشد.
ثبت در شورای عالی انفورماتیك
نرم افزار مطب ، درمانگاه و كلینیك پزشكیار در سال 1386 در شورای عالی انفورماتیك ثبت و دارای شماره ثبت اختصاصی از این مركز می باشد. طراحی و برنامه نویسی و به روز رسانی مداوم نرم افزار در طی مدت یك دهه بر پایه بازخوردهایی كه از پزشكان ، كلینیك ها و درمانگاه ها دریافت شده است تكمیل تر شده است به گونه ای كه نسخه پزشكیار3 كه در سال 94 منتشر گردید كامل ترین نسخه در این زمینه می باشد.


معرفی نرم افزار پزشکیار

معرفی نرم افزار پزشکیار

دانلود نرم افزار مطب

دانلود دمو نرم افزار

تصاویر نرم افزار کلینیک

تصاویر محیط نرم افزار

طراحی سایت پزشکان

طراحی سایت پزشکان

سفارشی سازی برنامه مطب

سفارشی سازی نرم افزار

مشاوره و تماس با ما

مشاوره و تماس با ما